روز برنامه‌نویس مبارک
 
روز برنامه‌نویس مبارک
شرکت ژیرو به مناسبت روز جهانی برنامه نویس(13September)جشن کوچکی را با جمعی از همکاران برگزار کرد.