انتخاب شرکت نوین پرداز ژیرو به عنوان تعاونی برتر استان کردستان در زمینه فناوری و دانش بنیان در دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان کردستان
 
شرکت نوین پرداز ژیرو که جزو شرکت‌های فناوری و دانش بنیان می‌باشد، در این زمینه بعنوان کارآفرین برتر استان کردستان در سال 1396 توسط مدیر کل تعاون استان برگزیده شد.
در دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان کردستان، که با حضور شرکت‌های تعاونی مختلف و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، شرکت نوین پرداز ژیرو به عنوان یکی از تعاونی‌های برتر استان برگزیده شد و لوح سپاس تعاونی برتر را دریافت کرد. مدیرعامل شرکت که در این جشنواره حضور داشت طی سخنرانی خود، عملکردها و دستاوردهای شرکت را برای حاظرین عنوان نمود. لازم به ذکر است که شرکت نوین پرداز ژیرو در سال 89 نیز توسط مدیرکل وقت تعاون استان کردستان، جناب آقای محمد مراد زارعی، در هفته پژوهش به عنوان تعاونی برتر استان برگزیده شد.