برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره در پارک علم و فناوری استان کردستان
 
حضور شرکت ژیرو در کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره و حضور دکتر بهزاد عباسی به عنوان مدرس این کارگاه
شرکت شرکت نوین پرداز ژیرو و سایر شرکت‌های تحت نظارت پارک علم و فناوری کردستان، در تاریخ 95/11/20 در کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره که توسط جناب آقای دکتر بهزاد عباسی برگزار گردید شرکت کردند.