انتخاب ژیرو به عنوان تعاونی برتر استان کردستان در سال 89
 
مدیر کل تعاون استان کردستان، محمد مراد زارعی، در هفته پژوهش طی مراسمی شرکت نوین پرداز ژیرو را به عنوان تعاونی برتر سال معرفی کرد.