نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان کردستان
 
حضور معاون رییس جمهور در غرفه ژیرو در نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان کردستان
در خردادماه 94 دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور جهت بازدید از مراکز علمی و فناوری استان کردستان، به سنندج آمد. وی در طول مدت حضور خود از غرفه شرکت نوین پرداز ژیرو که در نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان کردستان برپا بود به عنوان شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید نمود.