برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت اشتغالزایی برای اداره کار قزوین
 
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت طرح اشتغال زایی روز یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین برگزار شد.
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت طرح اشتغال زایی روز یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین برگزار شد. در این کارگاه مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان جهت مدیریت و ثبت طرح‌های اشتغال زایی در سامانه تحت آموزش قرار گرفتند.