آگهی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کردستان
آگهی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کردستان
در اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل نظام صنفی رایانه ای که مقرر میدارد کلیه کسانی که به فعالیتهای تجاری رایانه ای  مجاز مشغول هستند (شامل شرکتها و فروشگاههای رایانه ای) مجوز فعالیت خود را از نظام صنفی رایانه ای دریافت دارند، استانداری کردستان با همکاری فعالین این حوزه در استان در نظر دارد مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه ای استان کردستان را برگزار نماید. 
از کلیه  شرکتها و فروشگاههای فعال در زمینه رایانه و فن آوری اطلاعات که در سطح استان کردستان  مشغول بکار هستند دعوت میشود حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1391/5/11(چهارشنبه)  ضمن آماده کردن مدارک مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
اطلاعات تکمیلی در وب سایت استانداری کردستان