تغییر مکان دفتر مرکزی شرکت نوین پرداز ژیرو
از روز دوشنبه 5 فروردین 92 فعالیت‌های شرکت نوین پرداز ژیرو در آدرس: سنندج، انتهای خ معراج پلاک 90 ادامه می یابد.
شماره تماس: 3245255 0871