بازنگری و طراحی مجدد وب سایت شرکت گاز استان کردستان
با گذشت بیش از سه سال از طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت گاز استان کردستان بر اساس سامانه مدیریت محتوای ژیرو، با پیشنهاد شرکت نوین پرداز ژیرو این وب سایت بر اساس تکنولوژی ها و ساختارهای جدید به روز شد و واسط گرافیکی جدیدی با استفاده از ماژول های تکمیلی JiroCMS برای آن طراحی گردید.
 
جهت مشاهده می توانید به وب سایت شرکت گاز کردستان مراجعه کنید.