طراحی و پیاده سازی وب سایت پارک علم و فناوری کردستان
 
پس از طراحی و تحلیل وب سایت رسمی پارک علم و فناوری استان کردستان، پیاده سازی آن توسط تیم فنی شرکت نوین پرداز ژیرو صورت گرفت.
پس از طراحی و تحلیل وب سایت رسمی پارک علم و فناوری استان کردستان، پیاده سازی آن توسط تیم فنی شرکت نوین پرداز ژیرو صورت گرفت و در تاریخ 10/11/92 وب سایت بروز رسانی و ارتقا یافت. برای انجام این پروژه از ماژول‌های مختلف نرم افزار مدیریت محتوا ژیرو 2.5 استفاده شده است.