مدیریت همایش ها و سمینار های دانشگاه کردستان بر بستر سامانه مدیریت همایش های ژیرو
 
پیرو قرارداد فی مابین معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان و شرکت نوین پرداز ژیرو مقرر گردید که کنفرانس ها، همایش ها و سمینار های دانشگاه کردستان بر بستر سامانه مدیریت همایش های ژیرو مدیریت گردد.
پیرو قرارداد فی مابین معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان و شرکت نوین پرداز ژیرو مقرر گردید که کنفرانس ها، همایش ها و سمینار های دانشگاه کردستان بر بستر سامانه مدیریت همایش های ژیرو مدیریت گردد. با استفاده از این سامانه، مدیران همایش ها میتوانند وب سایت همایش را راه اندازی کرده و از طریق آن مقالات متقاضیان را دریافت و بررسی نمایند. برای مشاهد اطلاعات بیشتر در مورد سیستم همایش ژیرو اینجا را کلیلک کنید.