انتخاب سرکار خانم یزدان پناه به عنوان کارآفرین برگزیده
 
در نخستین جشنواره استانی کارآفرینان برتر دانشگاهی سرکار خانم یزدان پناه به عنوان یکی از کارآفرینان برگزیده انتخاب شدند.
در نخستین جشنواره استانی کارآفرینان برتر دانشگاهی،‏‏‏‏ که اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه آزاد سنندج برگزار شد سرکار خانم خدیجه یزدان پناه،‏‏‏‏ مدیرعامل شرکت ژیرو به عنوان یکی از کارآفرینان برگزیده انتخاب شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند. شرکت نوین پرداز ژیرو این موفقیت را به خانم یزدان پناه تبریک عرض مینماید.